Tecil faiz oranı yüzde 24’e yükseltildi

Devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizi olan ve daha evvel yıllık yüzde 15 olarak belirlenen tecil faizi bugünden itibaren yüzde 24’e yükseltildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Tahsilat Genel Bildirisi ile yıllık yüzde 15 olan tecil faiz oranı yıllık yüzde 24’e yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından bildiri edilen karara nazaran, yıllık yüzde 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden tarihinden itibaren yıllık yüzde 24 olarak belirlendi.

Tebliğ tarihinden evvel yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları ile bu tarihten evvel tecil edilmiş ve kaidelere uygun olarak ödenen alacaklarda müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı olan yüzde 15 uygulanmaya devam edecek.

ERTELENEN ALACAKLAR İÇİN HESAPLAMA

Aynı halde, bildirimin yayım tarihinden evvel tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler üzerine yine tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit meblağlarına ise yüzde 24 tecil faizi oranı uygulanacak.

Diğer taraftan, ilgili kanuna nazaran tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu bildirimle belirlenen oran ve uygulama temelleri dikkate alınarak tespit edilecek.

TECİL FAİZİ NEDİR?

Tecil faizi kamu borcu için yapılan erteleme süreçlerinde hesaplanan ve vadesi geldikçe ödenen faizdir. Yani devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizidir.

Yorum yapın