İnönü Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?

İnönü Üniversitesi, 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca 165 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Hemşire, Sıhhat Teknikeri, Ofis İşçisi ve Paklık Vazifelisi takımları için istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, adaylardan en az lise mezunu olma kuralı arıyor. İşte müracaat ayrıntılarına dair merak edilenler….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

İnönü Üniversitesi işçi alımı müracaatları 30 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin resmi internet sayfası inonu.edu.tr üzerinden temin ettikleri müracaat dilekçesi ve gerekli dokümanlar ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı İdari İşçi Bürosuna şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1. Müracaat Dilekçesi 

2. E-devlet üzerinden alınan mezun dokümanı çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4. KPSS Sonuç Evrakı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 

5. Tecrübe ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda misyon yaptığı müddetleri gösteren kurum yazısı ile Toplumsal Güvenlik Kurumu hizmet döküm dokümanıyla belgelendirilecektir.

6. YDS, YÖKDİL yahut Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı lisan imtihan Sonuç Dokümanı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), (Dil şartı istenen pozisyona başvuracak adaylar için) 

7. Uyku Uzmanı Sertifikası ( Uyku Uzmanı Sertifikası istenilen pozisyona başvuracak adaylar için) 

8. MEB Onaylı Hijyen Dokümanı (Destek (Temizlik) Çalışanı durumuna başvuracak adaylar için)

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak yahut tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla müracaatta bulunulan kontratlı işçi konumunda 24 saat temeline dayalı çalışmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” kararı yeterince bu unsura muhalif durumu tespit edilenler hakkında süreç yürütülmeyecektir.

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın